Občanské právo se nemůže ani ohýbat přízní, ani drtit mocí, ani narušovat penězi.

Autor: Marcus Tullius Cicero

Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz.

Autor: Decimus Iunius Iuvenalis

Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězi.

Autor: Marcus Tullius Cicero

Boháči bez moudrosti - co jsou jiného než vepři v blátě ležící?

Autor: Jan Amos Komenský

Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, kdyby měl peníze.

Autor: Julian Tuwim

Aby ses poznal s nejvzdálenějšími příbuznými, stačí zbohatnout.

Autor: Julian Tuwim

Chudému chybí mnoho, lakomci všechno.

Autor: Publilius Syrus

Marnivost vede ke zločinu.

Autor: Jean Dutourd

Další informace