Když popíjíme, starosti podřimují.

Autor: Anakreon

Alkohol je pro lidský mozek tím, čím je písek v ložiscích stroje. Obojí znemožňuje pracovní výkon…

Autor: Thomas Alva Edison

Další informace