Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Autor: Bertrand Russell

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

Autor: Marcus Tullius Cicero

Na špatné lidi je možné se spolehnout. Přinejmenším se totiž nemění.

Autor: William Faulkner

Nestoudná společnost pokazí často i počestné mravy.

Autor: Walther von de Vogelweide

Člověk opravdu chytrý dokáže svou chytrost skrývat.

Autor: F. La Rochefoucauld

Člověk nerad vidí druhé šťastnější než je sám.

Autor: Sebastian Roch Chamfort

Samolibost není v podstatě než omezenost - i když jí propadne člověk třeba geniální.

Autor: Josef Čapek

Podvodníci a pokrytci všechno dokáží řečmi, nic činem.

Autor: Demokritos

Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.

Autor: Publius Cornelius Tacitus

Přiznává se k vině, kdo se soudu vyhýbá.

Autor: Publilius Syrus

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.

Autor: Karel Čapek

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.

Autor: Václav Havel

Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou: ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to nevyvraždit se.

Autor: Jan Werich

Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojen.

Autor: Napoleon Bonaparte

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí.

Autor: Karel Čapek

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti, než z čisté potřeby.

Autor: Josef Čapek

Je třeba mít na své straně většinu - proto neurážejme hlupáky.

Autor: Alexandr Sergejevič Puškin

Naše povaha je už taková, že když jsme dosáhli velkých věcí, toužíme po ještě větších.

Autor: Christian Morgenstern

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.

Autor: Johan Wolfgang von Goethe

Každý člověk může být úžasný, protože každý může něčím sloužit. Ke službě člověk nepotřebuje univerzitní titul, nemusí ani zvládat shodu podmětu s přísudkem. Jediné co potřebuje, je laskavé srdce.

Autor: Martin Luther King

Ten, koho nenávidíš, musí být Tvé nenávisti hoden.

Autor: John Stuart Mill

Člověk snáze pozná vesmír, než svého souseda.

Autor: Erich Maria Remarque

Všichni jsme ze stejného těsta. Jenom někteří déle kynuli.

Autor: Zdeňka Ortová

Kavalír je muž, který při tipování ženina věku vyslovuje takové číslice, na které si ona sama již ani nevzpomíná.

Autor: Zdeňka Ortová

K tomu, aby člověk mluvil jménem všech, není naprosto nutno, aby něco věděl o smýšlení dotyčných všech nebo aby si dotyční všichni v tu chvíli vůbec něco myslili.

Autor: Karel Čapek

Ze všech hloupých lidí je nejnesnesitelnější zcestovalý hlupák. Přiváží si hloupost jiných národů a přidává ji ke své.

Autor: Alexander von Humboldt

Z hlupáka lump se stane, je-li mu často odpouštěno.

Autor:Publilius Syrus

Hlupák vždy znovu ožívá.

Autor: Publius Cornelius Tacitus

Všude je plno hlupáků.

Autor: Cicero

Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého.

Autor: Šalomoun

Další informace