Ze všech hor se nejhůř překonává vlastní práh.
Jednou je nikdy, ale dvakrát je zvyk.
Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat.
Stará větev praská, když se má ohnout.
Je lepší se dvakrát zeptat než jednou zabloudit.

Další informace