Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí.
Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí.
Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.
Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.
Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešný obojetník, byť bohatý.
Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.
Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto, kdo domluvy nenávidí, je tupec.
Počet hlupáků je nekonečný.

Další informace