Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.

Pranostiky na 2. červenec

Červenec horký, pěkné jsou vdolky.

Když prší na svatého Prokopa, zmokne každá kopa.
Svatý Prokop hřiba nakop.
Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa.
Prokop – zelí okop!

Pranostiky na 4. červenec

Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý.
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.

Pranostiky na 10. červenec (Sedm bratří)

Svatá Markéta vede žence do žita.
Není-li na Svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha.
Déšť o Markétě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas pro sklízení sena i obilí.

Pranostiky na 13. červenec

Jaký červenec, takový leden.

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim - na svatého Jakuba, dopoledne léto, odpoledne zima.
Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.

Pranostiky na 20. červenec

Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
Je-li na svatou Maří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.
V den Maří Magdalény rádo poprchává, neboť svého Pána očekává.
Na Maří Magdalénu očekávej jistý déšť

Pranostiky na 22. červenec

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jest hojný na bouřky a vichřice.

Pěkný den před Svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Tři dny před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Jakub bez deště - tuhá zima.
Prší-li na Svatého Jakuba, hádá se o suchém a teplém počasí.
Jakub naseče, Anna upeče.
Pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá zima býti.

Pranostiky na 25. červenec

Svatá Anna - chladna zrána.
Zvětšují-li na Svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávat tuhou zimu.
Svatá Anna pšenku žala.
Okolo svaté Anky chladné poránky.

Pranostiky na 26. červenec

Když dne ubývá, horka přibývá.

Červenec žne žita, višně k tomu vítá.

Další informace