Aby ses poznal s nejvzdálenějšími příbuznými, stačí zbohatnout.

Autor: Julian Tuwim

Další informace